Studiehulp Klim
Huiswerkbegeleiding en professionele bijlessen, voor iedereen.

Huiswerkbegeleiding


Op het Elzendaalcollege in Gennep biedt Studiehulp Klim naast bijlessen ook huiswerkbegeleiding. Leerlingen werken hier in een kleine groep individueel aan hun eigen huiswerk.

De leerlingen leren hoe ze moeten plannen en hoe ze de motivatie kunnen vinden om aan school te gaan werken.

De leerlingen krijgen van ons een agenda, die ze op een gestructueerde manier leren gebruiken.

Er is altijd minimaal één begeleider aanwezig die vakinhoudelijke vragen kan beantwoorden.